مجید حسینی – استقلال: داستان جدایی

مجید حسینی – استقلال: داستان جدایی

استقلال هنوز با بازیکنان خود تمدید نکرده است.
خبرآنلاین؛ پدیده استقلال راهی جز جدایی ندارد، این سیاستی است که بعضی از مدیران باشگاه استقلال پیش گرفته‌اند تا عملکرد فوق‌العاده مجید حسینی در…

مجید حسینی – استقلال: داستان جدایی

استقلال هنوز با بازیکنان خود تمدید نکرده است.
خبرآنلاین؛ پدیده استقلال راهی جز جدایی ندارد، این سیاستی است که بعضی از مدیران باشگاه استقلال پیش گرفته‌اند تا عملکرد فوق‌العاده مجید حسینی در…

مجید حسینی – استقلال: داستان جدایی