لیست آپارتمان‌های موجود جهت اجاره در منطقه ۱۴ تهران+ قیمت

لیست آپارتمان‌های موجود جهت اجاره در منطقه ۱۴ تهران+ قیمت

یک دستگاه آپارتمان ۶۴ متری در بلوار ابوذر، علامه جنوبی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵۵۰ هزار تومان اجاره، معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: لیست آپارتمان های موجود جهت رهن و اجاره در منطقه 14 تهران به شرح زیر است:

لیست آپارتمان‌های موجود جهت اجاره در منطقه ۱۴ تهران+ قیمت

یک دستگاه آپارتمان ۶۴ متری در بلوار ابوذر، علامه جنوبی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵۵۰ هزار تومان اجاره، معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: لیست آپارتمان های موجود جهت رهن و اجاره در منطقه 14 تهران به شرح زیر است:

لیست آپارتمان‌های موجود جهت اجاره در منطقه ۱۴ تهران+ قیمت