كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر شد/عکس

كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر شد/عکس

همزمان با سی و یكمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران،كتاب «آشی كه سنجاب برای گرگ پخت» نوشته سید راستین فیاضی كوچكترین نویسنده ایران منتشر و چاپ شد.

كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر شد/عکس

همزمان با سی و یكمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران،كتاب «آشی كه سنجاب برای گرگ پخت» نوشته سید راستین فیاضی كوچكترین نویسنده ایران منتشر و چاپ شد.

كتاب كوچكترین نویسنده ایران منتشر شد/عکس