قیمت امروز اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول

قیمت امروز اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان متراژ بالا در مناطق شهری تهران طی مرداد ماه 96 است. بنابر عرف بازار، در ازای کم کردن یک میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجاره‌بهای ماهیانه اضافه می شود. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام…

قیمت امروز اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان متراژ بالا در مناطق شهری تهران طی مرداد ماه 96 است. بنابر عرف بازار، در ازای کم کردن یک میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجاره‌بهای ماهیانه اضافه می شود. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام…

قیمت امروز اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول