فیلم:وقتی عکاسان به ترانه علیدوستی اجازه ورود ندادند!

فیلم:وقتی عکاسان به ترانه علیدوستی اجازه ورود ندادند!

هنگامی که عوامل فیلم سینمایی «فروشنده» پس از درخشش در جشنواره کن وارد ایران شدند با استقبال مردم و هنرمندان کشورمان قرار گرفتند.
در این بین هنگام عکس‌برداری از عوامل فروشنده عکاسان به ترانه علیدوستی اجازه ورود ندادند!

فیلم:وقتی عکاسان به ترانه علیدوستی اجازه ورود ندادند!

هنگامی که عوامل فیلم سینمایی «فروشنده» پس از درخشش در جشنواره کن وارد ایران شدند با استقبال مردم و هنرمندان کشورمان قرار گرفتند.
در این بین هنگام عکس‌برداری از عوامل فروشنده عکاسان به ترانه علیدوستی اجازه ورود ندادند!

فیلم:وقتی عکاسان به ترانه علیدوستی اجازه ورود ندادند!

دانلود سریال و آهنگ