فیلم:موضع‌گیری تند و تیز مدیری نسبت به برخی شایعات

فیلم:موضع‌گیری تند و تیز مدیری نسبت به برخی شایعات

مهران مدیری در برنامه “دورهمی” شب گذشته میزبان علی عمرانی بازیگر تئاتر بود.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از باشگاه خبرنگاران،مدیری در اواخر برنامه نسبت به برخی شایعات موضع‌گیری کرد.

فیلم:موضع‌گیری تند و تیز مدیری نسبت به برخی شایعات

مهران مدیری در برنامه “دورهمی” شب گذشته میزبان علی عمرانی بازیگر تئاتر بود.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از باشگاه خبرنگاران،مدیری در اواخر برنامه نسبت به برخی شایعات موضع‌گیری کرد.

فیلم:موضع‌گیری تند و تیز مدیری نسبت به برخی شایعات

خرم خبر