غافلگیری تلویزیون من و تو از حرفهای صریح کارشناس برنامه/فیلم

غافلگیری تلویزیون من و تو از حرفهای صریح کارشناس برنامه/فیلم

«علی علیزاده» تحلیلگر سیاسی ساکن لندن با حضور در شبکه «من و تو» گفت: شفافیت را باید کسی اعلام کند که خودش شفافیت داشته باشد؛ تلویزیون «من و تو» 9 سال از تاسیسش می‌گذرد اما تا حالا نگفته بودجه‌اش را از کجا می‌گیرد، از آمریکا، عربستان یا اسرائیل!؟

غافلگیری تلویزیون من و تو از حرفهای صریح کارشناس برنامه/فیلم

«علی علیزاده» تحلیلگر سیاسی ساکن لندن با حضور در شبکه «من و تو» گفت: شفافیت را باید کسی اعلام کند که خودش شفافیت داشته باشد؛ تلویزیون «من و تو» 9 سال از تاسیسش می‌گذرد اما تا حالا نگفته بودجه‌اش را از کجا می‌گیرد، از آمریکا، عربستان یا اسرائیل!؟

غافلگیری تلویزیون من و تو از حرفهای صریح کارشناس برنامه/فیلم