عکس: حضور با ماسک در جلسه رسمی مجلس!

“کوزوو ” نام ناحیه‌ای در جنوب اروپا و در شبه‌جزیره بالکان است که با نام استان خودمختار کوزوو و متوهیا یک استان خودمختار از صربستان بود، ولی در ۱۸ فوریه ۲۰۰۸ اعلام استقلال کرد. 
به گزارش…

سپهر نیوز

دانلود نرم افزار