عکس:واکنش باشگاه استقلال به تیتر روزنامه گل

عکس:واکنش باشگاه استقلال به تیتر روزنامه گل

باشگاه استقلال اعلام مي كند تيتر منتشر شده در يكي از روزنامه هاي ورزشي در خصوص ناراضي بودن سرمربي استقلال از جذب كنعاني زادگان نادرست است.
صبح امروز روزنامه گل در تيتر اول خود نوشته عليرضا منصوريان در محفلي اعلام كرده جذب كنعاني زادگان و نگرفتن منتظري…

عکس:واکنش باشگاه استقلال به تیتر روزنامه گل

باشگاه استقلال اعلام مي كند تيتر منتشر شده در يكي از روزنامه هاي ورزشي در خصوص ناراضي بودن سرمربي استقلال از جذب كنعاني زادگان نادرست است.
صبح امروز روزنامه گل در تيتر اول خود نوشته عليرضا منصوريان در محفلي اعلام كرده جذب كنعاني زادگان و نگرفتن منتظري…

عکس:واکنش باشگاه استقلال به تیتر روزنامه گل

ماشین های جدید