عکس:نقاب های دیدنی در جشن ماسک ها

سالگرد 25 سالگی ماسک های سنتی در بلغارستان برگزار شد.
به گزارش”توریسم آنلاین”شرکت کنندگان در مراسم جشن 25 سالگی ماسک ها در بلغارستان با نقابهایی دیدنی در این مراسم حضور…

world press news

پرشین موزیک