عکس:مراسم یادبود قربانیان اورلاندو در کراچی

عکس:مراسم یادبود قربانیان اورلاندو در کراچی

درگوشه و کنار دنیا ،مراسم یادبود قربانیان اورلاندو آمریکا در حال برگزاری است.
به گزارش”توریسم آنلاین” یکی از این مراسم ها شب گذشته در کراچی پاکستان،برگزار شد و حاضرین با روشن کردن شمع یاد قربانیان را گرامی…

عکس:مراسم یادبود قربانیان اورلاندو در کراچی

درگوشه و کنار دنیا ،مراسم یادبود قربانیان اورلاندو آمریکا در حال برگزاری است.
به گزارش”توریسم آنلاین” یکی از این مراسم ها شب گذشته در کراچی پاکستان،برگزار شد و حاضرین با روشن کردن شمع یاد قربانیان را گرامی…

عکس:مراسم یادبود قربانیان اورلاندو در کراچی

دانلود فیلم جدید