عکس:مادرانه های خرس قطبی

نسل خرس های قطبی به دلیل گرم شدن پیوسته کره زمین در معرض تهدید قرار گرفته است.
به گزارش”توریسم آنلاین” مادرانه های خرس قطبی –جردا- و توله…

مرجع سلامتی

افق