عکس:خط مرزی یونان و مقدونیه

عکس:خط مرزی یونان و مقدونیه

بحران پناهندگان جنگ زده از خاورمیانه بیشتر گریبان دو کشور مقدونیه و یونان را گرفته است.
به گزارش”توریسم آنلاین” سربازان ارتش مرزی مقدونیه در خط مرزی کشورشان با…

عکس:خط مرزی یونان و مقدونیه

بحران پناهندگان جنگ زده از خاورمیانه بیشتر گریبان دو کشور مقدونیه و یونان را گرفته است.
به گزارش”توریسم آنلاین” سربازان ارتش مرزی مقدونیه در خط مرزی کشورشان با…

عکس:خط مرزی یونان و مقدونیه

خرید بک لینک