عکس:جدایی یک استقلالی قطعی شد

عکس:جدایی یک استقلالی قطعی شد

جدایی مدافع جوان آبی ها از این تیم قطعی شده است.
به گزارش”۱۱نیوز”؛ با توجه به آماده شدن روزبه چشمی در نیم فصل دوم منصوریان باید یک بازیکن را از لیست تیمش خارج کند که آن یک بازیکن به طور قطع امین حاج محمدی است.

عکس:جدایی یک استقلالی قطعی شد

جدایی مدافع جوان آبی ها از این تیم قطعی شده است.
به گزارش”۱۱نیوز”؛ با توجه به آماده شدن روزبه چشمی در نیم فصل دوم منصوریان باید یک بازیکن را از لیست تیمش خارج کند که آن یک بازیکن به طور قطع امین حاج محمدی است.

عکس:جدایی یک استقلالی قطعی شد