عکس:برج ایفل در محاصره سیل

عکس:برج ایفل در محاصره سیل

در هفته ای که گذشت سیل فعالیت بخش هایی از کشور فرانسه را مختل کرد.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،آب گرفتگی معابر در نزدیکی برج ایفل به خاطر سرریز سدهای رودخانه سن پس از چهار روز باران شدید در پاریس-فرانسه-  را…

عکس:برج ایفل در محاصره سیل

در هفته ای که گذشت سیل فعالیت بخش هایی از کشور فرانسه را مختل کرد.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،آب گرفتگی معابر در نزدیکی برج ایفل به خاطر سرریز سدهای رودخانه سن پس از چهار روز باران شدید در پاریس-فرانسه-  را…

عکس:برج ایفل در محاصره سیل

اس ام اس جدید