عکس:احمدرضا عابدزاده در کنار خانواده در آمریکا

عکس:احمدرضا عابدزاده در کنار خانواده در آمریکا

دروازه بان اسطوره ای فوتبال کشورمان با انتشار تصویری سه نفر در صفحه اجتماعی خود نوشت: «در کنار خانواده، در آمریکا.»

منبع:جام نیوز

عکس:احمدرضا عابدزاده در کنار خانواده در آمریکا

دروازه بان اسطوره ای فوتبال کشورمان با انتشار تصویری سه نفر در صفحه اجتماعی خود نوشت: «در کنار خانواده، در آمریکا.»

منبع:جام نیوز

عکس:احمدرضا عابدزاده در کنار خانواده در آمریکا