عکس:اتفاق روز: مصدومیت بازیکن مورد نظر پرسپولیس

عکس:اتفاق روز: مصدومیت بازیکن مورد نظر پرسپولیس

تمرینات تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با مقدونیه در حال برگزاری است و بازیکنان در زمین پژوهشگاه نفت، خود را آماده می کنند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از کاپ،در خلال تمرین امروز مهدی ترابی از ناحیه ساق پا دچار…

عکس:اتفاق روز: مصدومیت بازیکن مورد نظر پرسپولیس

تمرینات تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با مقدونیه در حال برگزاری است و بازیکنان در زمین پژوهشگاه نفت، خود را آماده می کنند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از کاپ،در خلال تمرین امروز مهدی ترابی از ناحیه ساق پا دچار…

عکس:اتفاق روز: مصدومیت بازیکن مورد نظر پرسپولیس

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی