عملیات اجرایی طرح گردشگری کوه‌های مینیاتوری نهبندان آغاز شد

عملیات اجرایی طرح گردشگری کوه‌های مینیاتوری نهبندان آغاز شد

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: «با هدف خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران و از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال 96، عملیات اجرایی طرح گردشگری کوه‌های مینیاتوری نهبندان با اعتبار 1/3میلیارد ریال…

عملیات اجرایی طرح گردشگری کوه‌های مینیاتوری نهبندان آغاز شد

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: «با هدف خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران و از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی سال 96، عملیات اجرایی طرح گردشگری کوه‌های مینیاتوری نهبندان با اعتبار 1/3میلیارد ریال…

عملیات اجرایی طرح گردشگری کوه‌های مینیاتوری نهبندان آغاز شد