عروس بوسنیایی/عکس

عروس بوسنیایی/عکس

توریسم آنلاین: عروسی زن اهل بوسنی به روش سنتی که چهره عروسها با لایه های رنگی نقاشی می شوند.

عروس بوسنیایی/عکس

توریسم آنلاین: عروسی زن اهل بوسنی به روش سنتی که چهره عروسها با لایه های رنگی نقاشی می شوند.

عروس بوسنیایی/عکس