شکایت پرسپولیسی‌ها از رضاییان و سازمان لیگ!

شکایت پرسپولیسی‌ها از رضاییان و سازمان لیگ!

سازمان لیگ امروز قرارداد رامین رضاییان با پرسپولیس را به صورت یک طرفه فسخ کرد که این موضوع با ناراحتی شدید قرمزهای پایتخت همراه بود.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از بانک ورزش،پرسپولیسی ها…

شکایت پرسپولیسی‌ها از رضاییان و سازمان لیگ!

سازمان لیگ امروز قرارداد رامین رضاییان با پرسپولیس را به صورت یک طرفه فسخ کرد که این موضوع با ناراحتی شدید قرمزهای پایتخت همراه بود.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از بانک ورزش،پرسپولیسی ها…

شکایت پرسپولیسی‌ها از رضاییان و سازمان لیگ!

خرید vpn صبا نت

شهر خبر