شایعه روز: توافق شهباززاده با آنالیا اسپور

شایعه روز: توافق شهباززاده با آنالیا اسپور

سرانجام پس از هفته ها کشمکش در خصوص جدایی سجاد شهباززاده از استقلال و پیوستنش به آلانیا اسپور یکی از نزدیکان باشگاه ترک از پیوستن بازیکن سابق استقلال به آلانیا اسپور خبر داد.
به گزارش”توریسم…

شایعه روز: توافق شهباززاده با آنالیا اسپور

سرانجام پس از هفته ها کشمکش در خصوص جدایی سجاد شهباززاده از استقلال و پیوستنش به آلانیا اسپور یکی از نزدیکان باشگاه ترک از پیوستن بازیکن سابق استقلال به آلانیا اسپور خبر داد.
به گزارش”توریسم…

شایعه روز: توافق شهباززاده با آنالیا اسپور

آخرین اخبار ورزشی