سقوط رتبه گردشگری ایرانی‌ها در ترکیه

سقوط رتبه گردشگری ایرانی‌ها در ترکیه

شمار گردشگران ایرانی در ترکیه که در ابتدای سال جاری میلادی در رتبه نخست قرار داشت، حالا و بر اساس آمارهای جدید، به رتبه چهارم نزول یافته‌ است.
 ایسنا: طبق جدیدترین آمار و ارقام منتشر…

سقوط رتبه گردشگری ایرانی‌ها در ترکیه

شمار گردشگران ایرانی در ترکیه که در ابتدای سال جاری میلادی در رتبه نخست قرار داشت، حالا و بر اساس آمارهای جدید، به رتبه چهارم نزول یافته‌ است.
 ایسنا: طبق جدیدترین آمار و ارقام منتشر…

سقوط رتبه گردشگری ایرانی‌ها در ترکیه