سفر زائران به عراق بدون ارز

سفر زائران به عراق بدون ارز

مدیرکل عتبات سازمان حج گفت: فعلا ارزی به زائران عتبات داده نمی‌شود، بیشتر آن‌ها با ریال سفر می‌کنند و اگر ارزی همراه داشته باشند، در گذشته خریده‌اند.
ایسنا: مرتضی آقایی با تشریح ضوابط اولیه…

سفر زائران به عراق بدون ارز

مدیرکل عتبات سازمان حج گفت: فعلا ارزی به زائران عتبات داده نمی‌شود، بیشتر آن‌ها با ریال سفر می‌کنند و اگر ارزی همراه داشته باشند، در گذشته خریده‌اند.
ایسنا: مرتضی آقایی با تشریح ضوابط اولیه…

سفر زائران به عراق بدون ارز