زمان تحقق یافتن ایده ها و آرزوها…

زمان تحقق یافتن ایده ها و آرزوها…

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست.
مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می آرایند.

زمان تحقق یافتن ایده ها و آرزوها…

بعضی مواقع جمله های کوتاه چنان تاثیری در زندگی می گذارند که باورش قابل تصور نیست.
مدتی است که خوش ذوقان عرصه فضای مجازی این جمله های زیبا را با عکس هایی که به موضوع جمله ارتباط داشته باشد می آرایند.

زمان تحقق یافتن ایده ها و آرزوها…

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

اس ام اس جدید