رهن کامل واحدهای مسکونی نایاب شد

رهن کامل واحدهای مسکونی نایاب شد

در حالی که بسیاری از مسئولان از کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره خبر می‌دهند،گزارش های میدانی حاکی از افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره‌ها در برخی از مناطق تهران خبر می‌دهد.
 باشگاه خبرنگاران…

رهن کامل واحدهای مسکونی نایاب شد

در حالی که بسیاری از مسئولان از کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره خبر می‌دهند،گزارش های میدانی حاکی از افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره‌ها در برخی از مناطق تهران خبر می‌دهد.
 باشگاه خبرنگاران…

رهن کامل واحدهای مسکونی نایاب شد