دژاگه: امیدوارم بیشتر ترکی یاد بگیرم / همسرم آذربایجانی است

دژاگه: امیدوارم بیشتر ترکی یاد بگیرم / همسرم آذربایجانی است

اشکان دژاگه روز گذشته در تلویزیون باشگاه تراکتورسازی حاضر شد و پاسخگوی سوالات مختلف بود که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید:
* خوشحالم در تبریز هستم. دلایل زیادی برای حضور در تراکتورسازی داشتم. یکی از مساله های مهم حضور مسعود…

دژاگه: امیدوارم بیشتر ترکی یاد بگیرم / همسرم آذربایجانی است

اشکان دژاگه روز گذشته در تلویزیون باشگاه تراکتورسازی حاضر شد و پاسخگوی سوالات مختلف بود که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید:
* خوشحالم در تبریز هستم. دلایل زیادی برای حضور در تراکتورسازی داشتم. یکی از مساله های مهم حضور مسعود…

دژاگه: امیدوارم بیشتر ترکی یاد بگیرم / همسرم آذربایجانی است