دلخوری پدیده استقلال؛ با این وضع اینجا نمی‌مانم

دلخوری پدیده استقلال؛ با این وضع اینجا نمی‌مانم

مسئولان باشگاه استقلال قول دادند برای من خانه بگیرند تا مادرم را به تهران بیاورم، اما به قول‌شان عمل نکردند. من هم در این دو سال پولی نگرفتم که برای رهن خانه، هزینه کنم.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

دلخوری پدیده استقلال؛ با این وضع اینجا نمی‌مانم

مسئولان باشگاه استقلال قول دادند برای من خانه بگیرند تا مادرم را به تهران بیاورم، اما به قول‌شان عمل نکردند. من هم در این دو سال پولی نگرفتم که برای رهن خانه، هزینه کنم.
به گزارش”توریسم آنلاین”…

دلخوری پدیده استقلال؛ با این وضع اینجا نمی‌مانم

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی