حرفهای عجیب فردی که به فراری دادن بازیکنان پرسپولیس متهم است

حرفهای عجیب فردی که به فراری دادن بازیکنان پرسپولیس متهم است

متهم اصلی جدایی دو بازیکن پرسپولیس از خودش دفاع کرد.
به گزارش۲۴، شب گذشته علی اکبر طاهری در مصاحبه ای تند و انتقادی به موضوع جدایی احمد نوراللهی و عالیشاه از پرسپولیس و مقصد بعدی شان یعنی تراکتورسازی تبریز اشاره کرد و در لابه…

حرفهای عجیب فردی که به فراری دادن بازیکنان پرسپولیس متهم است

متهم اصلی جدایی دو بازیکن پرسپولیس از خودش دفاع کرد.
به گزارش۲۴، شب گذشته علی اکبر طاهری در مصاحبه ای تند و انتقادی به موضوع جدایی احمد نوراللهی و عالیشاه از پرسپولیس و مقصد بعدی شان یعنی تراکتورسازی تبریز اشاره کرد و در لابه…

حرفهای عجیب فردی که به فراری دادن بازیکنان پرسپولیس متهم است