تی تی های با معرفت/تصاویر

تی تی های با معرفت/تصاویر

هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی با هر زحمتی شده خود را به ورزشگاه فولاد شهر رسانده اند.
هواداران تراکتورسازی تبریز که معمولا در تمام شهرهای ایران حاضر هستند و از تیم خود حمایت می کنند، در فولادشهر هم تیم خود را تنها نگذاشته اند.

تی تی های با معرفت/تصاویر

هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی با هر زحمتی شده خود را به ورزشگاه فولاد شهر رسانده اند.
هواداران تراکتورسازی تبریز که معمولا در تمام شهرهای ایران حاضر هستند و از تیم خود حمایت می کنند، در فولادشهر هم تیم خود را تنها نگذاشته اند.

تی تی های با معرفت/تصاویر