تکذیب شایعه جدایی ستاره استقلال

تکذیب شایعه جدایی ستاره استقلال

استقلال حالا و در زمان بدنسازی نیز باید غصه اتفاقات خارج از زمین و شایعات دیگر را بخورد.
خبرورزشی: به تازگی در استقلال شایعه ای به گوش می رسد مبنی بر اینکه پس از جذب فرشاد محمدی مهر، مدافع راست تیم فوتبال پارس جنوبی جم…

تکذیب شایعه جدایی ستاره استقلال

استقلال حالا و در زمان بدنسازی نیز باید غصه اتفاقات خارج از زمین و شایعات دیگر را بخورد.
خبرورزشی: به تازگی در استقلال شایعه ای به گوش می رسد مبنی بر اینکه پس از جذب فرشاد محمدی مهر، مدافع راست تیم فوتبال پارس جنوبی جم…

تکذیب شایعه جدایی ستاره استقلال