تصویری از بانوی کشتی گیر ایران

“کشتی گراپلینگ” ترکیبی از کشتی، جودو و سامبو برزیلی است که به تازگی در ایران شناخته شده است.

سایت استخدامی

آپدیت نود 32