تصاویر: خانم هنرمند مشهور مجموعه کیف خود را از برند Coach طراحی کرد

تصاویر: خانم هنرمند مشهور مجموعه کیف خود را از برند Coach طراحی کرد

سلنا گومز به همراه طراح معروف Stuart Vevers از برند Coach یک مجموعه ای که شامل کیف دستی سلنا گریس، گردنبند، دستبند، جا کارتی و آویز کیف با ایده های خودش را طراحی کرد.

تصاویر: خانم هنرمند مشهور مجموعه کیف خود را از برند Coach طراحی کرد

سلنا گومز به همراه طراح معروف Stuart Vevers از برند Coach یک مجموعه ای که شامل کیف دستی سلنا گریس، گردنبند، دستبند، جا کارتی و آویز کیف با ایده های خودش را طراحی کرد.

تصاویر: خانم هنرمند مشهور مجموعه کیف خود را از برند Coach طراحی کرد