تصاویر:پرسپولیسی‌ها در فرودگاه کی‌یف

تصاویر:پرسپولیسی‌ها در فرودگاه کی‌یف

کاروان تیم پرسپولیس بعد از برپایی اردوی دو هفته‌ای در اوکراین در راه بازگشت به کشورمان هستند.
به گزارش بانک ورزش، سرخپوشان از طریق فرودگاه کی‌یف به ایران باز خواهند گشت تا برای شروع رقابت‌های فصل جدید آماده شوند.

تصاویر:پرسپولیسی‌ها در فرودگاه کی‌یف

کاروان تیم پرسپولیس بعد از برپایی اردوی دو هفته‌ای در اوکراین در راه بازگشت به کشورمان هستند.
به گزارش بانک ورزش، سرخپوشان از طریق فرودگاه کی‌یف به ایران باز خواهند گشت تا برای شروع رقابت‌های فصل جدید آماده شوند.

تصاویر:پرسپولیسی‌ها در فرودگاه کی‌یف

مدلینگ