تصاویر:این زن همخانه 1100 گربه است!

بانوی 67 ساله خانه خود را به پناهگاهی برای 1100 گربه بی پناه تبدیل کرده و زندگی خود را با…

آپدیت نود 32 امروز