تحریم 9 بانک شکسته شد

در جریان اجرایی شدن برجام تحریم 9 بانک ایرانی شکست، هر چند که سه بانک دیگر همچنان در تحریم…

اخبار دنیای تکنولوژی

آپدیت نود