تامین ۱۵ درصد پول خرید ۱۱۸ ایرباس‌ از صندوق توسعه ملی

مدیرعامل ایران ایر با اشاره به تامین ۱۵ درصد از منابع مالی خرید ۱۱۸…

گوشی

ماشین های جدید