بنای یک حمام تاریخی در ترکیه به مکان جدیدی منتقل شد

بنای یک حمام تاریخی در ترکیه به مکان جدیدی منتقل شد

شبکه ان.تی.وی ترکیه اعلام کرد که بنای یک حمام تاریخی به نام ‘آرتوکلو حمام’ در شهر حسن کیف استان باتمان در راستای در امان ماندن از خطرات ناشی از پروژه ‘سد ایلیسو’ به مکان جدیدی در پارک ‘فرهنگی’ این شهر منتقل شد.

بنای یک حمام تاریخی در ترکیه به مکان جدیدی منتقل شد

شبکه ان.تی.وی ترکیه اعلام کرد که بنای یک حمام تاریخی به نام ‘آرتوکلو حمام’ در شهر حسن کیف استان باتمان در راستای در امان ماندن از خطرات ناشی از پروژه ‘سد ایلیسو’ به مکان جدیدی در پارک ‘فرهنگی’ این شهر منتقل شد.

بنای یک حمام تاریخی در ترکیه به مکان جدیدی منتقل شد