بلندقدترین بازیگر زن هالیوود در 54 سالگی باردار شد/عکس

بلندقدترین بازیگر زن هالیوود در 54 سالگی باردار شد/عکس

بریگیته نیلسن مدل و بازیگر دانمارکی است.

بلندقدترین بازیگر زن هالیوود در 54 سالگی باردار شد/عکس

بریگیته نیلسن مدل و بازیگر دانمارکی است.

بلندقدترین بازیگر زن هالیوود در 54 سالگی باردار شد/عکس