بزرگترین سازندگان هواپیمای آمریکایی و اروپایی به تهران می آیند

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از حضور بزرگترین سازندگان…

گوشی

آپدیت آفلاین نود