برانکو پنالتی‌زن‌ها را انتخاب کرد؛ خبری از طارمی نیست

برانکو پنالتی‌زن‌ها را انتخاب کرد؛ خبری از طارمی نیست

پرسپولیس در لیگ پانزدهم مشکل پنالتی داشت. آنها در طول فصل 6 پنالتی از دست دادند و خراب کردن این پنالتی ها برای پرسپولیسی ها گران تمام شد قهرمانی را از دست دادند.

برانکو پنالتی‌زن‌ها را انتخاب کرد؛ خبری از طارمی نیست

پرسپولیس در لیگ پانزدهم مشکل پنالتی داشت. آنها در طول فصل 6 پنالتی از دست دادند و خراب کردن این پنالتی ها برای پرسپولیسی ها گران تمام شد قهرمانی را از دست دادند.

برانکو پنالتی‌زن‌ها را انتخاب کرد؛ خبری از طارمی نیست

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی