برانكو جدایی مدافع پرسپولیس را تائید کرد

برانكو جدایی مدافع پرسپولیس را تائید کرد

ظاهراً سرمربی پرسپولیس مشکلی با جدایی محمد امین آرام طبع ندارد.
به گزارش “۱۱نیوز”؛ برانکو ایوانکوویچ در خصوص جدایی محمد امین آرام طبع از پرسپولیس می گوید: «من با آرام‌طبع صحبت كردم. او بازیكن بسیار خوبی است و در ابتدای فصل با…

برانكو جدایی مدافع پرسپولیس را تائید کرد

ظاهراً سرمربی پرسپولیس مشکلی با جدایی محمد امین آرام طبع ندارد.
به گزارش “۱۱نیوز”؛ برانکو ایوانکوویچ در خصوص جدایی محمد امین آرام طبع از پرسپولیس می گوید: «من با آرام‌طبع صحبت كردم. او بازیكن بسیار خوبی است و در ابتدای فصل با…

برانكو جدایی مدافع پرسپولیس را تائید کرد