با بازگشت استقلال،مذاکرات تازه با حاج صفی آغاز می شود

با بازگشت استقلال،مذاکرات تازه با حاج صفی آغاز می شود

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تهران گفت:پرداخت 3 میلیارد تومان به حاج صفی در دستور کار ما نیست.
به گزارش”توریسم آنلاین” حسن زمانی در گفت وگو با کاپ، درباره مطالبات پرویز مظلومی و مشکل این…

با بازگشت استقلال،مذاکرات تازه با حاج صفی آغاز می شود

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تهران گفت:پرداخت 3 میلیارد تومان به حاج صفی در دستور کار ما نیست.
به گزارش”توریسم آنلاین” حسن زمانی در گفت وگو با کاپ، درباره مطالبات پرویز مظلومی و مشکل این…

با بازگشت استقلال،مذاکرات تازه با حاج صفی آغاز می شود

باشگاه خبری ورزشی