بازیگر سرشناس: دیگر با کارگردان فاسد کار نمی کنم! /عکس

بازیگر سرشناس: دیگر با کارگردان فاسد کار نمی کنم! /عکس

بازیگر مشهور بریتانیایی جدیدترین چهره‌ای است که اعلام کرده دیگر با وودی آلن همکاری نخواهد کرد.

بازیگر سرشناس: دیگر با کارگردان فاسد کار نمی کنم! /عکس

بازیگر مشهور بریتانیایی جدیدترین چهره‌ای است که اعلام کرده دیگر با وودی آلن همکاری نخواهد کرد.

بازیگر سرشناس: دیگر با کارگردان فاسد کار نمی کنم! /عکس