بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در رادار باشگاه نیوکاسل انگلیس

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در رادار باشگاه نیوکاسل انگلیس

یک سایت انگلیسی از تمایل باشگاه نیوکاسل برای جذب علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی ایران خبر داد و اعلام کرد تا قیمت این بازیکن بالاتر نرفته است، باید با او قرارداد امضا شود.
خبرورزشی: علیرضا…

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در رادار باشگاه نیوکاسل انگلیس

یک سایت انگلیسی از تمایل باشگاه نیوکاسل برای جذب علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی ایران خبر داد و اعلام کرد تا قیمت این بازیکن بالاتر نرفته است، باید با او قرارداد امضا شود.
خبرورزشی: علیرضا…

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در رادار باشگاه نیوکاسل انگلیس