بازگشت کاپیتان به جمع سرخپوشان/ پیروانی مدیر پرسپولیس شد

بازگشت کاپیتان به جمع سرخپوشان/ پیروانی مدیر پرسپولیس شد

سایت باشگاه پرسپولیس نوشت: کاپیتان سابق تیم فوتبال پرسپولیس با صدور حکمی از سوی سرپرست باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر تیم فوتبال پرسپولیس معرفی شد.
افشین پیروانی که سابقه بیشترین تعداد کاپیتانی را در تیم فوتبال پرسپولیس داشته است. در پی انتخاب محمود…

بازگشت کاپیتان به جمع سرخپوشان/ پیروانی مدیر پرسپولیس شد

سایت باشگاه پرسپولیس نوشت: کاپیتان سابق تیم فوتبال پرسپولیس با صدور حکمی از سوی سرپرست باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر تیم فوتبال پرسپولیس معرفی شد.
افشین پیروانی که سابقه بیشترین تعداد کاپیتانی را در تیم فوتبال پرسپولیس داشته است. در پی انتخاب محمود…

بازگشت کاپیتان به جمع سرخپوشان/ پیروانی مدیر پرسپولیس شد