ایران به اتباع همه کشورها به جز 9 کشور در فرودگاه روادید اعطا می‌کند

با توجه به مسائلی از جمله حج و صدور روادید برای اتباع و حجاج ایرانی و نیز برخی از مسائل دیگر این اقتضاء به وجود آمد که یک کارشور به عنوان حافظ منافع ایران در عربستان تعیین شود.
به گزارش…

اخبار

مد روز