ایجاد مرکز گردشگری در ماکو، پس از مرمت دو پل تاریخی

ایجاد مرکز گردشگری در ماکو، پس از مرمت دو پل تاریخی

با پایان مرمت دو پل تاریخی «پنج چشمه» و قلعه «جوق» در ماکو مربوط به دوره صفویه تا پایان بهمن ماه، طرح تبدیل محیط پیرامونی این آثار به مراکز گردشگری آغاز می‌شود.
به گزارش”توریسم آنلاین”به…

ایجاد مرکز گردشگری در ماکو، پس از مرمت دو پل تاریخی

با پایان مرمت دو پل تاریخی «پنج چشمه» و قلعه «جوق» در ماکو مربوط به دوره صفویه تا پایان بهمن ماه، طرح تبدیل محیط پیرامونی این آثار به مراکز گردشگری آغاز می‌شود.
به گزارش”توریسم آنلاین”به…

ایجاد مرکز گردشگری در ماکو، پس از مرمت دو پل تاریخی