اکوکمپ‌های استاندارد در استان سمنان ایجاد می‌شود

اکوکمپ‌های استاندارد در استان سمنان ایجاد می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان از کاروانسرای ایوانکی به‌عنوان جدیدترین بنای تاریخی واگذار شده توسط این اداره کل در استان سمنان به بخش خصوصی نام برد و گفت: میراث‌فرهنگی استان به دنبال توسعه اکوتوریسم و ایجاد اکوکمپ‌های استاندارد در این استان…

اکوکمپ‌های استاندارد در استان سمنان ایجاد می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان از کاروانسرای ایوانکی به‌عنوان جدیدترین بنای تاریخی واگذار شده توسط این اداره کل در استان سمنان به بخش خصوصی نام برد و گفت: میراث‌فرهنگی استان به دنبال توسعه اکوتوریسم و ایجاد اکوکمپ‌های استاندارد در این استان…

اکوکمپ‌های استاندارد در استان سمنان ایجاد می‌شود