اولین گردهمایی آژانس‌های فعال در صنعت گردشگری عمان در سپیدان فارس

اولین گردهمایی آژانس‌های فعال در صنعت گردشگری عمان در سپیدان فارس

اولین رویداد آشنایی فعالان گردشگری کشور عمان با توانمندی‌های زیرساختی و جاذبه‌های طبیعی استان فارس، روز جمعه 12 مرداد در شهرستان سپیدان برگزار شد.

اولین گردهمایی آژانس‌های فعال در صنعت گردشگری عمان در سپیدان فارس

اولین رویداد آشنایی فعالان گردشگری کشور عمان با توانمندی‌های زیرساختی و جاذبه‌های طبیعی استان فارس، روز جمعه 12 مرداد در شهرستان سپیدان برگزار شد.

اولین گردهمایی آژانس‌های فعال در صنعت گردشگری عمان در سپیدان فارس