انتقال کاوه رضایی به پرسپولیس منتفی شد

انتقال کاوه رضایی به پرسپولیس منتفی شد

مذاکرات کاوه رضایی و پرسپولیس به بن بست رسید.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ انتقال کاوه رضایی به پرسپولیس به طور قطعی منتفی شد. این بازیکن قصد دارد برای ادامه…

انتقال کاوه رضایی به پرسپولیس منتفی شد

مذاکرات کاوه رضایی و پرسپولیس به بن بست رسید.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین؛ انتقال کاوه رضایی به پرسپولیس به طور قطعی منتفی شد. این بازیکن قصد دارد برای ادامه…

انتقال کاوه رضایی به پرسپولیس منتفی شد

سپهر نیوز